Access Keys:

 
 
St John The Baptist Primary School, Portadown

Lá Dearg ar Scoil

12th May 2022

Beidh ‘Lá Dearg’ ag daltaí agus ag foireann na Bunscoile Dé hAoine 20 Bealtaine. Iarrtar ar dhaltaí éadaí dearga a chaitheamh chun na scoile le tacú leis an mhór-fheachtas ar son Chearta Teanga agus le cur i bhfeidhm Acht na Gaeilge.

Tig le daltaí atá ag foghlaim trí mheán an Bhéarla ball éadaigh atá dearg a chaitheamh lena dtacaíocht agus a ndlúthpháirtíocht a chur in iúl más maith leo.

Pupils and staff in the Bunscoil will be having a ‘Lá Dearg’ on Friday 20th May in support of Irish language rights and the implementation of Acht na Gaeilge.  All pupils are asked to wear something red to school that day.

Pupils who are learning through the medium of English may wear a red item of clothing to show their support and solidarity if they wish.