Access Keys:

 
 
St John The Baptist Primary School, Portadown

P7 & R7 Leavers’ Tea Party / Cóisir Tae R7

18th Jun 2021

We are very proud of our girls and boys this year, in particular; they’ve had to adapt to remote learning, develop independence and resilience and have missed out on some of the usual opportunities of P7.  Despite this, we hope they will enjoy their Leavers’ trip next week (photos to follow).

Yesterday P7 and R7 leavers celebrated their end of year and end of Primary School with a Leavers’ Tea Party and award ceremony.  Six worthy winners, a boy and girl from each class, were presented with trophies for “Pupil of the Year” ( P7CB, P7L, R7) 

Tá muid an-bhródúil as ár ndaltaí, go háirithe i mbliana; bhí orthu dul i dtaithí ar an chianfhoghlaim, b’éigean dóibh neamhspleáchas agus teacht aniar a fhorbairt agus chaill siad amach ar roinnt de na deiseanna a bhíonn ag R7 de ghnáth. In ainneoin seo, tá súil againn go mbainfidh siad sult as turas na bhfágálaithe an tseachtain seo chugainn (grianghraif le teacht).

Cheiliúir R7 deireadh na scoilbhliana agus deireadh a mbunscolaíochta le cóisir tae agus searmanas bronnta Dé hAoine. Bronnadh trófaithe “Dalta na Bliana” ar sheisear a raibh an bua tuillte go maith acu.